Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

Aile ve Boşanma Hukuku

Adana ilinde hizmet veren hukuk büromuz ailevi sorunlar ve Aile Hukuku  kapsamında birikim ve tecrübesi oldukça fazla  ve bugüne kadar bir çok Aile Hukuku ile ilgili müvekkillerine  hizmet vermiş olan  Adana Avukatlık ve Danışmanlık Hukuk Bürosudur.  

Müvekkilimiz ile aramızda  bulunan güven ilişkisi son derece önemli ve değerlidir. Nitekim söz konusu alan ailesel sorunları barındırması itibariyle son derece özgün ve özeldir. Başta Boşanma Davaları olmak üzere Aile Hukukundan kaynaklanan davalar oldukça zor ve teknik bilgi istemektedir. Ancak  Adana'da hizmet veren   Avukatlık büromuzun önceliği uzlaşma ile çözüm bulmakla beraber neticesi sizleri yıpratacak durumları bertaraf etmektir.Ailesel geçimsizlikler nedeniyle bir çok aile hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Özellikle Adana ili gibi büyük illerde ailesel sorunlar bir takım faktörler neticesinde  oldukça artmıştır. Bunlar ; çevresel,etnik,kültürel ve ekonomik beklenti ve farklılıkardan kaynaklanmaktadır.  Adana Av.GÖKHAN ER Hukuk Büromuz tüm müvekkillerine Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun  ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine,özel yaşama dikkat ederek hazırlıklı ve özenli bir çalışma yürütmektedir.

Hukuk büromuz tarafından ihtisas edilmiş olan Aile Hukukuna özgü davalar ve hukuki yardımlar aşağıda sıralanmıştır.Adana Av.GÖKHAN ER olarak uzman kadro ve tecrübemiz ile özellikle Adana ilinde tarafımızca Aile Hukuku alanındaki aşağıda buluna dava ve işlere bakılmaktadır.

 • Aile Konutu Şerhi Konulması
 • Aile Konutu Şerhinin Terkini
 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
 • Aile Mallarının Korunması
 • Ana Baba Rızası Arama
 • Ayrılık
 • Aile Hukuku Babalık Davaları
 • Babalık (Babalık Davası)
 • Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal)
 • Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli)
 • Babalık (Soybağının Reddi)
 • Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti)
 • Babalık (Tanımanın İptali)
 • Bekleme Müddetinin Kaldırılması
 • Aile Hukuku Boşanma Davaları
 • Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin
 • Boşanma
 • Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle)
 • Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)
 • Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)
 • Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma)
 • Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle)
 • Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle)
 • Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle)
 • Boşanma (Terk Nedeniyle)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı)
 • Boşanma (Zina Nedeniyle)
 • Boşanmadan Sonra Açılan
 • Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı)
 • Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat)
 • Çocuk Mallarının Korunması
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Evlat Edinme
 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
 • Evlenmenin Butlanı
 • Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma)
 • Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan)
 • Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal)
 • Evlenmenin İptali
 • Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle)
 • Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle)
 • Evlenmeye İzin
 • Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı)
 • Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı)
 • Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı)
 • Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı)
 • Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
 • Kayyım Atanması
 • Kişisel Eşyanın İadesi
 • Koruma Kararının Kaldırılması
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali)
 • Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü)
 • Aile Hukuku Nafaka davaları
 • Nafaka
 • Nafaka (Katılım Nafakası)
 • Nafaka (Nafakanın Artırımı)
 • Nafaka (Nafakanın Azaltılması)
 • Nafaka (Nafakanın Kaldırılması)
 • Nafaka (Önlem Nafakası)
 • Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)
 • Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması)
 • Nafaka (Yardım Nafakası)
 • Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakası)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı)
 • Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması)
 • Nişan Bozulması
 • Tahkim (Hakem)
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat)
 • Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi)
 • Aile Hukuku Velayet Davaları
 • Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı
 • Velayet
 • Velayet (Velayetin Değiştirilmesi)
 • Velayet (Velayetin Düzenlenmesi)
 • Velayet (Velayetin Kaldırılması)
 • Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi)
 • Vesayet (Kayyımın Kaldırılması)
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • 2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı