Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

''SURİYE VATANDAŞLARI GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA STATÜSÜNDE OLUP SINIR DIŞI EDİLEMEZ'' ADANA MÜLTECİ HUKUKU

Suriyeli mültecilerin, Türkiye'den sınır dışı edilmesi hâlinde öldürülme, işkence ve kötü muameleye tabi tutulma riski bulunmaktadır. Bu nedenle de uluslararası ve iç hukukumuz gereği Suriyeli vatandaşlarının kendileri istemedikçe sınır dışı edilmesi mümkün değildir.

1951 CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN 33.MADDESİ   ''Hiç bir taraf devlet,bir mülteciyi  ırkı,dini,tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri sebebiyle hayatı ya da  özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri gönderemeyecek  veya iade etmeyecektir. ''

YUKK MADDE 55 (1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz: a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

GEÇİÇİ KORUMA YÖNETMELİĞİNİN MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

 

Suriye vatandaşları genellikle bir suça karıştığında ilgili kolluk tarafından kamu düzenini bozduğu gerekçesi ile işlem yapılmak üzere  Valiliğe bağlı göç idarelerine teslim edilmektedir. İlgili göç idaresi ve valilik  ise bu hususta sınır dışı etme  kararı ve 6 aya kadar gözetim kararı almaktadır.   

Suriye vatandaşlarının bu durumda bir avukattan destek alması ve sınır dışı etme kararına karşı iptal davası açması, gözetim kararına karşı ise itiraz etmesi gerekmektedir.

Özellikle Suriyeli vatandaşların yoğun olduğu Adana ilinde, geri gönderme merkezi kurulmuş ve bu şekilde ülkeye kaçak yollarla giren ve kamu düzenini bozan mülteciler hakkında bu kararlar alınmaktadır. Bu nedenle Adana ilinde bu yönde faaliyet gösteren avukatlardan hukuki destek alınması hayati önem taşımaktadır.


       Ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için iletişime geçebilirsiniz.

  0532 481 66 94