Sorularınız İçin Bizi Arayın:   +90 532 481 66 94

WhatsApp İletişim

logo
 

TANIMA VE TENFİZ NEDİR ?

 

TANIMA TENFİZ NEDİR ?

Ülkemiz sınırları dışında başka bir ülkenin mahkemesinde verilen kararlar, ülkemiz sınırları içerisinde geçerlilik arz etmezler. Bu durum bazen karışıklıklara bazen ise kişi haklarının kısıtlanmasına yol açmaktadır. Zira, yurt dışında boşanmış ancak ülkemizde hala evli görülen bir birey için ülkemiz sınırlarında tekrar evlenmesi mümkün değildir. Bu ve benzeri durumların önüne geçebilmek için Tanıma Ve Tenfiz Davaları açılmaktadır. 

Tanıma, yabancı bir ülkede yapılan yargılama neticesinde verilmiş bir mahkeme kararının ülkemiz sınırları içerisinde de etkin kılmak, o mahkeme kararının ülkemiz sınırlarında kesin hüküm etkisi yapabilmesini sağlamak demektir. 

Tenfiz ise yabancı bir ülkede verilen mahkeme hükmünü ülkemiz sınırları içerisinde zorla icra etkisini göstermesine denir. 

Yani tanıma ve tenfiz, kişilerin yurt dışında elde ettikleri bir mahkeme ilamının etkilerini ülkemiz sınırları içerisinde de göstermesini sağlamak için başvurdukları bir yöntemdir. 

TANIMA VE TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR ? 

Tanıma ve tenfiz için gerekli birtakım evraklar bulunmaktadır. Bunlar: 

1.Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş mahkeme kararının ASLI olmalı,

2.Verilen bu karar kesinleşmiş olacak,kesinleşme belgesi ASLI olmalı,

3.Yabancı Mahkeme Kararının ve kesinleşme belgesinin tamamının (eksik tercüme kabul edilemez) yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar konsolosluk tarafından tasdik edilmiş onaylı ASLI sureti bulunmalı,

4.Mahkeme kararının aslı Apostille yaptırılacak ve apostille Türkçe tercüme edilecek konsoloslukça tercüme onaylanmalı,

5.Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi,

6.Vekaletname Aslı, Vekaletname Türkçe olacak değilse Tercüme yaptırılacak ve konsolosluk tarafından tercüme aslı onaylanması gerekir.

Bu evrakların bulunması halinde tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Sürecin uzun ve karmaşık olması sebebiyle bu alanda uzman bir avukattan yardım almanız sizin yararınıza olacaktır. 

TANIMA TENFİZ DAVALARININ BOŞANMA DAVASINA ETKİSİ 

Ülkemiz sınırları dışında yapılan boşanma davalarının etki ve sonuçlarını ülkemiz sınırları içerisinde de icra edebilmesi için, kişilerin boşanma davalarına ilişkin mahkeme hükmünün ülkemizde tanıma ve tenfizini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde, yabancı ülkede verilen boşanma kararı ülkemiz sınırlarınde geçerli olmayacaktır. Yani, boşanma davasına taraf olan çiftler ülkemiz sınırlarında hala evli görüleceklerdir. Keza, çiftlerin evli olmanın tüm hukuki sonuç ve yükümlülüklerini de taşımaları gerekecektir. Örneğin, çiftler ülkemizde hala evli görüldüğünden başka bir evlilik yapamayacaklardır. Bu karışıklığa son verebilmek adına tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.  

Tanıma ve tenfiz davaları, boşanma davasına bakmakla yetkili ve görevli yerel mahkemelerde açılabilmektedir. Yani, yabancı bir mahkeme ilamının tanıma ve tenfizi için yetkili Mahkeme, davalı tarafın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesidir. Davalı tarafın Türkiye’de ikametgahı bulunmuyor ise Türkiye'de şu an oturduğu  yerin mahkemesi yetkilidir. Bu da yok ise Boşanma tanıma tenfiz davası için, Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. 

Taraflar yabancı mahkeme ilamının tanıma ve tenfizini istemeleri için kanun koyucu herhangi bir süreye tabi kılmamıştır. Bu durumda taraflar yurt dışında almış oldukları bir boşanma ilamının tanıma ve tenfizini ne zaman isterlerse o zaman yapabileceklerdir.

ADANA AVUKAT GÖKHAN ER